14.10. 2016 – Aktualizace systému Time Slot Control

  • Proběhl kompletní redesign všech piktogramů znázorňujících stav rezervace v přehledu.
  • Uživatelé mají možnost přihlásit se do systému pomocí sociální sítě (Facebook / Google) – po standardním přihlášení do aplikace Time Slot Control lze v sekci „Profil“ spárovat svůj účet s jedním nebo více účty sociálních sítí a následně se tímto účtem přihlašovat.
  • Při zamítnutí rezervace editorem lze vložit komentář s odůvodněním, které lze zahrnout i do následné emailové notifikace koncovému uživateli.
  • Kopírování rezervace – na editačním formuláři rezervace je nově umístěno tlačítko „Kopírovat“.
  • Role oprávnění nově definují i přiřazení jednotlivých zdrojů k uživatelům. Jednoduše a efektivně tak lze řídit, ke kterým zdrojům mají uživatelé přístup, na kterých zdrojích smějí editoři schvalovat rezervace a ze kterých zdrojů je žádoucí, aby uživatelům chodily emailové notifikace.