Timeslotcontrol nově již využívá nespočet společností v Mexiku
19. 07. 2022

Představujeme Time Slot Control CITY

Pomáháme řídit dopravní situaci v areálu a zajišťujeme hladké odbavení přepravních kapacit bez čekání, transparentně. 

Za deset let své existence prošla aplikace Time Slot Control zásadním rozšířením. Z rezervačního systému časových oken na nakládce a vykládce jsme vyvinuli unikátní řešení pro správu yard managementu.

Informace z cloudové aplikace Time Slot Control jsou transparentně předávány mezi dopravcem, zákazníkem i napříč organizační strukturou. Informovanost všech lidí a oddělení v reálném čase považujeme spolu s našimi zákazníky za klíčovou vlastnost. Od ní se odráží veškeré plánování, analytika a realizace úsporných opatření.

Propojením aplikace Time Slot Control s Vaším interním systémem získáte možnost plné automatizace řízení dopravní situace od vrátnice či přilehlého okolí, přes obsluhu nákladního vozu, po odjezd dopravce z areálu. Veškeré procesní kroky jsou zaznamenány a data proudí obousměrně mezi Vaším interním systémem a aplikací Time Slot Control tak, aby všichni obdrželi relevantní informace ve správný čas.

Celý proces je zahájen vytvořením rezervace časového okna dodavatelem přepravních kapacit. Vy rezervaci potvrdíte, upravíte, nebo přesunete na vhodnější dobu. Následuje příjezd vozu k bráně areálu. Čas i datum může být zaznamenán kamerou rozeznávající registrační značky vozidel. Time Slot Control okamžitě předá informaci o příjezdu vozidla a LED Panel umístěný u vjezdu do areálu informuje řidiče kde dojde k obsluze vozidla, případně kterou odstavnou plochu má využít. Zahájení a ukončení obsluhy může být zaznamenáno naskenováním všech položek v zásilce. Řidič opouští Váš areál a při odjezdu dochází opět k zaznamenání času opuštění areálu pomocí speciální kamery, která ovládá automatickou závoru. Po doručení zásilky je možné zaznamenávat i přesný čas, kdy došlo k vyřízení přepravy.

Všichni účastníci procesu mohou být informováni o každé změně stavu rezervace v reálném čase. Ať se jedná o úpravu, změnu statusu, či vyřízení odbavení vozu.


Další články

© 2023 Time Slot Control

Vytvořila Jedničková Digitální agentura Jedničková Digitální agentura core1