Timeslotcontrol nově již využívá nespočet společností v Mexiku
04. 08. 2022

Přinášíme inovaci místo dalších výdajů

Time Slot Control unikátním cenovým modelem nezatěžuje dopravce dalšími vícenáklady ve formě poplatků za vytvoření rezervace nakládky či vykládky. Na nedostatek přepravních kapacit a zvýšené provozní náklady dopravců je třeba reagovat. Time Slot Control nepřenáší náklady na inovaci a automatizaci logistických procesů na dopravce.

Dodavatelé přepravních kapacit musí být efektivní. Trávit čas v místě nakládky nebo vykládky a čekat až bude vozidlo obslouženo je pro dopravce finančně náročné. Aplikace Time Slot Control umožňuje plánovat čas obsluhy s dostatečným předstihem a v kooperaci se zákazníkem. Takový způsob spolupráce šetří čas i finanční prostředky zadavateli přepravy i dopravci.

Nasazením aplikace Time Slot Control u zadavatele přepravy je zajištěna maximální transparentnost a předávání informací o případných změnách v reálném čase. Jen takovým způsobem lze docílit úspor manipulační techniky, rovnoměrného rozložení práce v čase dle dostupných kapacit na straně zákazníka. Dopravce dokáže lépe plánovat a přizpůsobit čas jízdy kapacitám na nakládce či vykládce.

Aplikace Time Slot Control je komplexní řešení rezervace časových oken a yard managementu.

Další články

© 2023 Time Slot Control

Vytvořila Jedničková Digitální agentura Jedničková Digitální agentura core1