Efektivní expedice v Electropoli Třemošnice díky Time Slot Control.

Firma Electropoli Czech Republic, člen Electropoli Group se sídlem ve Francii. Evropský leader povrchových úprav. Věnuje se především Chemickým úpravám povrchů, žárovému zinkování, průmyslovému lakování a galvanickým povrchovým úpravám. Logistické operace všem činnostem společnosti předcházejí, nebo na ně přímo navazují.

Naše logistické oddělení mělo před sebou několik výzev, se kterými se bylo třeba vypořádat. Odstranění samovolných nájezdů dopravců v odpoledních hodinách. Optimalizace rozložení obsluhy přepravních kapacit do celého pracovního dne. Zjednodušení předávání informací napříč firemní strukturou. Vytvoření analytiky spojené s provozem příjmu a expedice.

Po nasazení aplikace Time Slot Control do provozu pozorujeme pozitivní změny. Snížení personální náročnosti při obsluze nákladních vozů z důvodu plynulého nájezdu přepravních kapacit. Dokonce se nám podařilo zredukovat výdaje vynakládané na provoz skladu. Díky jednoduchému přístupu do aplikace mají všichni dotčení kolegové přístup k důležitým informacím v reálném čase. Disponujeme komplexní analytikou operací spojených s obsluhou přepravních kapacit včetně informací o dlouhodobé spolehlivosti dopravců.

My jsme dosáhli odstranění efektu „úzkého hrdla“ v areálu. Dopravci jsou odbaveni v mnohem kratším čase a rezervace časových oken je nezatěžuje dalšími vícenáklady.  informovanost v reálném čase nám pomáhá v dalším zlepšování procesů.

© 2024 Time Slot Control

Vytvořila Jedničková Digitální agentura Jedničková Digitální agentura core1